top of page

100+ Moderne Banen voor Jonge Professionals: Maak Impact!Ben je een jonge professional die op zoek is naar een carrière die ertoe doet? Wil je maatschappelijk betrokken werk doen en bijdragen aan positieve verandering in de wereld? Dan ben je hier aan het juiste adres! In dit artikel heb ik meer dan honderd moderne banen verzameld die gericht zijn op duurzaam, sociaal, creatief en maatschappelijk betrokken werk. Van groene technologie tot menselijke hulpbronnen, er zijn talloze opties beschikbaar voor jonge mensen die op zoek zijn naar impactvol werk. Dus, of je nu een recent afgestudeerde bent of gewoon op zoek bent naar een carrièreswitch, laat je inspireren door deze lijst en ontdek de carrière waar je al die tijd al naar op zoek was!


Ontdek de onontdekte banen waarin jij echte impact kan maken met deze lijst van 100+ banen, functies en titels.


 • Activiteitenbegeleider: een functie gericht op het organiseren en begeleiden van activiteiten voor mensen met een beperking of ouderen.

 • Agent/Boeker (artiesten): een functie gericht op het boeken van optredens voor artiesten en het beheren van hun carrières.

 • Agoog veranderprocessen bij mensen begeleiden: een functie gericht op het begeleiden van individuen of groepen bij veranderingen in hun leven, bijvoorbeeld door middel van coaching of therapie.

 • AI-ingenieur - Ontwikkelt en implementeert kunstmatige intelligentie-algoritmen en -systemen om geautomatiseerde processen te optimaliseren.

 • Ambulant begeleider: coaching bij mensen/kinderen/gezinnen thuis op alle levensgebieden.

 • Amplitiedeskundige: een functie gericht op het verbeteren van de akoestiek in ruimtes, zoals concertzalen en studio's, om de geluidskwaliteit te optimaliseren.

 • Arbeidsdeskundige: een functie gericht op het adviseren en begeleiden van mensen die door ziekte of beperkingen moeite hebben met werken, bijvoorbeeld door aanpassingen op de werkplek te regelen.

 • Augmented Reality Designer: een functie gericht op het ontwerpen van digitale ervaringen waarbij de fysieke wereld wordt aangevuld met virtuele elementen.

 • Blockchain Developer: een functie gericht op het ontwikkelen van gedecentraliseerde toepassingen met behulp van blockchain-technologie.

 • Business Analyst: een functie gericht op het analyseren van bedrijfsprocessen en het adviseren van bedrijven over hoe deze kunnen worden verbeterd.

 • Business Developer: een functie gericht op het ontwikkelen van nieuwe zakelijke kansen en het uitbreiden van het klantenbestand van een bedrijf.

 • Campagne Adviseur: een functie gericht op het adviseren van organisaties over hoe ze hun campagnes kunnen optimaliseren om hun doelen te bereiken.

 • Campagneleider: een functie gericht op het leiden en coördineren van campagnes om specifieke doelen te bereiken.

 • Camping Manager: een functie gericht op het beheren en runnen van een camping, inclusief gastenservice, onderhoud en boekhouding.

 • Casemanager: een functie gericht op het begeleiden en coördineren van zorg en ondersteuning voor individuen met complexe zorgbehoeften.

 • Chief Happiness Officer: een functie gericht op het creëren van een positieve werkcultuur en het bevorderen van het welzijn van medewerkers.

 • Chief Listening Officer: een functie gericht op het verzamelen en analyseren van feedback van klanten en medewerkers om bedrijfsprocessen te verbeteren.

 • Commercieel Medewerker Binnendienst: een functie gericht op het ondersteunen van het verkoopproces, zoals het opstellen van offertes en het afhandelen van klantvragen.

 • Communicatiemedewerker: een functie gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen en het onderhouden van contacten met de pers en andere stakeholders.

 • Community Builder: een functie gericht op het opbouwen en versterken van gemeenschappen door middel van sociale media en andere online en offline platform

 • Community Engagement Specialist: Een persoon die zich richt op het betrekken van de gemeenschap bij een bepaald project of initiatief.

 • Community Health Worker: Een gezondheidswerker die werkt in gemeenschappen om de gezondheidsproblemen van de gemeenschap aan te pakken en de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.

 • Communitymanager: Een persoon die verantwoordelijk is voor het beheer en de ontwikkeling van een online of offline gemeenschap, bijvoorbeeld op social media.

 • Community Organizer: Een persoon die zich richt op het mobiliseren van mensen binnen een gemeenschap om actie te ondernemen en verandering te bewerkstelligen.

 • Consultant: Een persoon die deskundig advies geeft aan organisaties of individuen op een specifiek gebied, zoals management, marketing of technologie.

 • Content creator - Maakt content in de vorm van video's, foto's en teksten voor sociale media, blogs, vlogs en podcasts om merken en bedrijven te helpen hun publiek te bereiken.

 • Coordinator: Een persoon die verantwoordelijk is voor het coördineren en organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen of projecten.

 • Corporate Social Responsibility Manager: Een persoon die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en implementeren van het beleid van een organisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • Customer service: Een persoon die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de relatie met klanten en het bieden van ondersteuning en oplossingen voor eventuele problemen.

 • Cybersecurity programmer: Een persoon die zich bezighoudt met het ontwerpen en implementeren van beveiligingsmaatregelen voor computersystemen en netwerken.

 • Data analist - Analyseert gegevens van bedrijven en helpt bij het opstellen van rapporten en aanbevelingen op basis van de bevindingen.

 • Digital marketer - Bevordert een bedrijf of merk via digitale kanalen, zoals sociale media, e-mailmarketing en betaalde advertenties.

 • Digital Prophet: Een persoon die zich richt op het voorspellen van trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën en het adviseren van organisaties over hoe hierop in te spelen.

 • Digital Rights Advocate: Een persoon die zich inzet voor het beschermen van digitale rechten en vrijheden, bijvoorbeeld op het gebied van privacy of vrijheid van meningsuiting.

 • Diversiteitsmedewerker: Een persoon die zich bezighoudt met het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen een organisatie of gemeenschap.

 • Diversity and Inclusion Specialist: Een persoon die zich richt op het ontwikkelen en implementeren van strategieën om diversiteit en inclusie te bevorderen binnen een organisatie.

 • E-commerce specialist - Beheert de online verkoop en marketing van producten voor een bedrijf.

 • Entertainment team: Een groep mensen die verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van entertainmentactiviteiten, bijvoorbeeld op een cruiseschip of in een pretpark.

 • Environmental Scientist: Een wetenschapper die zich richt op het onderzoeken van de effecten van menselijke activiteiten op het milieu en het ontwikkelen van oplossingen om deze effecten te verminderen.

 • Ethical Hacker: Een persoon die zich bezighoudt met het testen van de beveiliging van computersystemen en netwerken door te proberen deze te hacken, om zwakke plekken op te sporen en te verbeteren.

 • Exchange officer: Een persoon die verantwoordelijk is voor het coördineren en organiseren van uitwisselingsprogramma's voor studenten of professionals.

 • Facility Services: Een afdeling of persoon die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van faciliteiten, zoals gebouwen, terreinen

 • Fieldmanager: Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (sport)velden en bijbehorende faciliteiten.

 • Financieel Planner: Helpt klanten met financiële planning, zoals het opstellen van budgetten, beleggingsplannen en pensioenregelingen.

 • Functioneel beheerder: Verantwoordelijk voor het beheer en de optimalisatie van bedrijfsapplicaties, waarbij er rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de gebruikers.

 • Genomic Data Scientist: Analyseert genetische data om inzichten te krijgen in biologische processen en ziekten.

 • Healthscience: Combineert gezondheidswetenschappen met biomedische en medische technologieën om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen te verbeteren.

 • Homelessness Advocate: Zet zich in voor dak- en thuislozen door bijvoorbeeld voorlichting te geven, te lobbyen voor betere huisvesting of directe hulp te bieden.

 • Hospitality: Werkzaam in de gastvrijheidssector, zoals in hotels, restaurants en andere horecagelegenheden.

 • HR medewerker: Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen een organisatie, zoals werving en selectie, functioneringsgesprekken en arbeidsvoorwaarden.

 • Humanitarian Aid Worker: Biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door oorlog, natuurrampen of andere crises, bijvoorbeeld door het leveren van voedsel, medicijnen of onderdak.

 • Impact Investment Analyst: Analyseert investeringsmogelijkheden op basis van de impact die het kan hebben op sociaal of maatschappelijk gebied.

 • Inclusie Manager: Zorgt ervoor dat een organisatie inclusief is en er geen discriminatie of uitsluiting plaatsvindt op basis van bijvoorbeeld gender, ras of leeftijd.

 • Influencer - Werkt samen met merken en bedrijven om hun producten te promoten via hun sociale media-accounts en blog/vlog.

 • Informatieadviseur: Adviseert organisaties over het gebruik van informatietechnologieën en hoe deze het beste ingezet kunnen worden om bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 • Informatieanalist: Analyseert informatiebehoeften en vertaalt deze naar bruikbare informatie en systemen.

 • Innovatieconsult: Adviseert bedrijven over innovatiestrategieën en -processen, om zo hun concurrentiepositie te verbeteren.

 • IPS coach: Begeleidt mensen met een psychische aandoening naar werk of opleiding met behulp van Individuele Plaatsing en Steun.

 • Jobcoach: Begeleidt werkzoekenden naar passend werk en helpt hen bij de integratie in de arbeidsmarkt.

 • Junior medewerker Corporate Events: Assisteert bij het organiseren van zakelijke evenementen, zoals congressen, beurzen en seminars.

 • Klantmanager: Verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van klanten met een uitkering, om hen te helpen weer aan het werk te gaan.

 • KYC analist: Een KYC (Know Your Customer) analist onderzoekt de achtergrond en financiële situatie van klanten om risico's op fraude, witwassen en terrorismefinanciering te verminderen.

 • Labmanager: Een labmanager is verantwoordelijk voor het beheer van laboratoria, inclusief apparatuur, voorraden en personeel, en zorgt ervoor dat alle activiteiten binnen de laboratoria efficiënt en veilig verlopen.

 • Learning and development: Een functie binnen HR die zich richt op het ontwikkelen van trainingen en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers om hun vaardigheden en kennis te vergroten.

 • Limonade brouwer: Een limonade brouwer produceert ambachtelijke, natuurlijke en vaak biologische limonade.

 • Locatiemanager: Een locatiemanager is verantwoordelijk voor het beheer en de prestaties van een specifieke locatie of filiaal van een bedrijf.

 • Loopbaanadviseur: Een loopbaanadviseur helpt mensen bij het bepalen van hun carrièredoelen, het ontwikkelen van een loopbaanplan en het nemen van beslissingen met betrekking tot hun loopbaan.

 • Manager Operations: Een manager operations is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het aansturen van de operationele activiteiten binnen een bedrijf.

 • Marketing- of communicatiemanager: Een marketing- of communicatiemanager ontwikkelt en implementeert marketing- of communicatiestrategieën om het merk en de producten of diensten van een bedrijf te promoten.

 • Medewerker Internationalisering: Een medewerker internationalisering is verantwoordelijk voor het ondersteunen en ontwikkelen van internationale activiteiten binnen een bedrijf of organisatie.

 • Medewerker werving- en selectiebureau: Een medewerker van een werving- en selectiebureau is verantwoordelijk voor het vinden, screenen en plaatsen van kandidaten voor vacatures bij bedrijven.

 • Mental Health Counselor: Een mental health counselor biedt emotionele en psychologische ondersteuning aan individuen die te maken hebben met mentale gezondheidsproblemen.

 • Mobiliteitsmedewerker: Een mobiliteitsmedewerker ondersteunt bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van mobiliteitsbeleid om duurzaam transport te bevorderen.

 • Motion graphic designer - Creëert bewegende afbeeldingen, animaties en video's voor websites, sociale media, reclamecampagnes en films.

 • Neuromarketing Specialist: Een neuromarketing specialist past inzichten uit de neurowetenschappen toe op marketing en consumentengedrag om de effectiviteit van marketingcampagnes te vergroten.

 • Nonprofit Fundraiser: Een nonprofit fundraiser is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervingscampagnes voor non-profitorganisaties.

 • Officer Experience Designer: Een officer experience designer is verantwoordelijk voor het creëren van een aantrekkelijke en positieve werkomgeving voor medewerkers en het verbeteren van hun werkervaring.

 • Opleidingsadviseur: Een opleidingsadviseur is verantwoordelijk voor het adviseren van bedrijven en organisaties over opleid

 • Participatie Adviseur: Adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van participatie en betrokkenheid van burgers of medewerkers.

 • People manager: Verantwoordelijk voor het aansturen en ontwikkelen van medewerkers binnen een organisatie.

 • Performance manager: Houdt zich bezig met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het behalen van doelstellingen.

 • Persuasion marketeer: Creëert campagnes en content om gedragsverandering bij consumenten te bewerkstelligen.

 • Podcast-producent - Produceert en publiceert audio-inhoud, zoals interviews, verhalen en nieuws, via platforms zoals Spotify, Apple Podcasts en SoundCloud.

 • Poh ggz: Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

 • Proces operator: Zorgt ervoor dat productieprocessen in een fabriek efficiënt en veilig verlopen.

 • Product owner: Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een product of dienst.

 • Programma manager: Coördineert en leidt meerdere projecten binnen een organisatie.

 • Projectsecretaris: Ondersteunt en beheert administratieve taken voor projecten binnen een organisatie.

 • Public relations specialist: Verantwoordelijk voor het bevorderen van de reputatie van een organisatie door middel van communicatie en media.

 • Quantum Computing Engineer: Ontwikkelt en implementeert nieuwe technologieën op het gebied van quantum computing.

 • Relatie manager: Onderhoudt en bouwt relaties op met klanten of partners van een organisatie.

 • Salesmanager: Verantwoordelijk voor het aansturen en ontwikkelen van het salesteam binnen een organisatie.

 • Senior Research Engineer: Voert onderzoek uit en ontwikkelt nieuwe producten of technologieën.

 • Sociaal Architect: Ontwikkelt plannen en strategieën voor een stad of gemeenschap om sociale inclusie te bevorderen.

 • Sociaal Coördinator: Coördineert en implementeert sociale projecten en initiatieven binnen een organisatie.

 • Sociaal Strateeg: Ontwikkelt en implementeert strategieën om sociale impact te bereiken bij organisaties en gemeenschappen.

 • Sociale Innovator: Ontwikkelt nieuwe ideeën en oplossingen om sociale problemen aan te pakken en maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.

 • Social Entrepreneur: Een ondernemer die sociale of maatschappelijke doelen nastreeft en hierbij ook winst wil maken.

 • Social Justice Advocate: Een persoon die zich inzet voor rechtvaardigheid en gelijke behandeling van iedereen in de samenleving.

 • Social Media Manager: Een persoon die verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van de sociale media accounts van een organisatie of bedrijf.

 • SROI coordinator: Een persoon die verantwoordelijk is voor het meten en rapporteren van de sociale return on investment van een organisatie.

 • Studentadviseur: Een persoon die studenten helpt bij het maken van keuzes rondom hun studie en hen ondersteunt bij eventuele problemen tijdens hun studie.

 • Studieadviseur: Een persoon die studenten begeleidt bij hun studiekeuze en hen adviseert over hun studievoortgang en mogelijke keuzes daarin.

 • Sustainability Manager: Een persoon die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsstrategieën binnen een organisatie of bedrijf.

 • Sustainable Product Designer: Een persoon die zich richt op het ontwerpen van producten met een minimale impact op het milieu en duurzaamheid als uitgangspunt heeft.

 • Talent Acquisition Specialist: Een persoon die verantwoordelijk is voor het aantrekken en selecteren van gekwalificeerde en getalenteerde medewerkers voor een organisatie of bedrijf.

 • Teamleader: Een persoon die verantwoordelijk is voor het aansturen en motiveren van een team om gezamenlijk gestelde doelen te behalen.

 • Trajectbegeleider: Een persoon die individuen begeleidt en ondersteunt bij het vinden van passend werk en/of opleiding.

 • Vernieuwingsmanager/verandermanager: Een persoon die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende strategieën binnen een organisatie of bedrijf.

 • Vertrouwenspersoon: Een persoon die werknemers bijstaat bij problemen op de werkvloer, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

 • Virtual reality ontwikkelaar - Creëert digitale 3D-omgevingen en ervaringen voor toepassingen zoals gaming, educatie en marketing.

 • Voice User Interface Designer: Een persoon die zich bezighoudt met het ontwerpen van spraakgestuurde interfaces voor digitale producten en diensten.

 • Youth Worker: Een persoon die jongeren ondersteunt en begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling en het vinden van hun plek in de samenleving.

 • Zorgbemiddelaar: Een persoon die zorgvragers helpt bij het vinden van passende zorg en hierbij bemiddelt tussen de zorgverlener en -vrager.

 • Zorgcoördinator: Een persoon die verantwoordelijk is voor het coördineren van zorgprocessen en het afstemmen van zorg tussen verschillende zorgverleners en instellingen.

Meer weten?

Klik hier voor jouw Gratis loopbaantest.

Klik hier om te kijken of er een match is voor een coachingstraject.107 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page